Om mig

Jag är barnmorska med mångårig erfarenhet inom mödravård, förlossning och ultraljudsverksamhet. Jag har jobbat som konsult och affärsutvecklare inom privat sektor och som teknisk säljare på ett internationellt medicinsk tekniskt företag. Min samlade yrkeserfarenhet har på olika sätt, väckt mitt intresse för coaching på individ-, grupp- och företagsnivå och jag vidareutbildade mig till högskolediplomerad coach på Malmö Högskola. Jag tror på att kris kan leda till utveckling om individen, gruppen, företaget aktivt jobbar för det i positiv anda med externt stöd vid behov.

Jag har tränat yoga i olika traditioner och stilar i snart femton år. Från början var det enbart utifrån ett fysiskt perspektiv men efterhand stod det klart för mig vilken starkt positiv effekt yoga har på sinnet. Och hur kropp och själ går hand i hand genom livet. En fysisk obalans påverkar det psykiska välbefinnandet och vice versa. I MediYoga fann jag självhjälpsverktyg som vilar på tusenårig yogisk tradition med en kombination av meditation, fysiska övningar och andningsövningar och gav mig verktyg att hantera fysiska åkommor så väl som posttraumatisk stress.

Det var ett naturligt steg för mig att dela med mig att mina erfarenheter och erbjuda självhjälp genom Yoga och Coaching. Du kan välja att jobba parallellt med Yoga och Coaching eller en sak i taget.

Jag tillhandahåller kurser inom Yoga & MediYoga i kombination med coaching och utan och det omvända.

Kontakta gärna mig om du är osäker på var Du ska börja.

Välkommen!

 

Emi